Monday, February 16, 2009

MP Melawat mangsa banjir

Pada 1 Februari 2009 Yang Berhormat Ahli Parlimen P.217 Bintulu melawat mangsa banjir di kawasan Parlimen Bintulu. Beliau sangat bersimpati dengan keadaan mangsa banjir yang terpaksa tinggal dalam rumah yang dipenuhi air.

Beliau tidak mengira menggunakan sampan atau berjalan kaki dalam banjir untuk sampai ke rumah-rumah mangsa banjir. Apa yang penting bagi beliau adalah sampai ke rumah mangsa serta berjumpa dengan mangsa-mangsa tersebut.


Sekarang ini sangat sukar untuk kita melihat YB yang sangat perihatin seperti beliau. sikap beliau yang pemurah serta suka membantu rakyat menyebabkan beliau sangat disenangi serta disukai oleh rakyat di Parlimen Bintulu. Beliau tidak pernah mengabaikan rakyat serta tidak pernah lupa untuk menghulukan bantuan kepada rakyat yang memerlukannya.

YB. Dato' Seri Tiong King Sing sedang memerhati keadaan air yang memasuki sebuah rumahBantuan yang disumbangkan oleh YB Dato' Seri Tiong King Sing kepada mangsa banjir untuk penduduk kampung Hilir Sebauh

No comments: